Přejít k obsahu webu

O periodizaci kapitalistického třídního vztahu

10.10.2016

Následující stať členky Endnotes vyšla v mezinárodním časopisu pro komunizaci Sic jako příspěvek do diskuse o nalezení případnějších kategorií, s jejichž pomocí bychom mohli lépe, přesněji a srozumitelněji uchopit dějinné metamorfózy kapitalistického třídního vztahu. Navrhuje se v něm místo přivtělování pracovat se způsobem, kterým jsou usouvztažněny reprodukční koloběhy pracovní síly a kapitálu. Značka pro pokračování textu

Dějiny přivtělování

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se snaží o adekvátní uchopení historicity „rozporu v pohybu“, tedy kapitalistického třídního vztahu. Mnohá fakta naznačují, že z hlediska prorevoluční teorie je rozumné a přímo nutné kapitalistický vztah vykořisťování a třídního boje periodizovat. Endnotes se pokoušejí kriticky vyrovnat s periodizací z dílny francouzských Théorie Communiste, která podle nich přináší velmi důležité a přínosné vhledy. Je však koncept „přivtělování práce ke kapitálu“ vhodným nástrojem pro periodizaci a vede k co nejvěrnějšímu zachycení dějin třídního vztahu? Značka pro pokračování textu

Rozpor v pohybu: Systematická dialektika kapitálu jako dialektika třídního boje

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se zabývá kritickou metodu, kterou Marx používá v Kapitálu. Konkrétněji už sám název textu naznačuje, že jeho předmětem je pátrání po způsobu, kterým jsou usouvztažněny zákonitosti akumulace kapitálu s třídním bojem proletariátu. Můžeme si vystačit s klasickou představou kauzálního vztahu mezi objektivním terénem kapitálu a subjektivní aktivitou třídy, která dodnes dominuje prorevolučnímu myšlení? Rozumnou odpovědí tu může být systematická dialektika. A nejde tu o žádné akademické rozumování, které je samo svým cílem. V sázce je naše schopnost adekvátně uchopit dění kolem nás: ekonomický růst či dnes spíše krizi, aktuální třídní boje a perspektivu revoluce. Značka pro pokračování textu

Komunizace a teorie hodnotové formy

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes o vzniku komunizační teorie a teorie hodnotové formy a jejich průsečících. Značka pro pokračování textu

Antagonismus a negativní kritika: rozhovor s Wernerem Bonefeldem

10.10.2016

Redaktoři amerického magazínu Viewpoint rozmlouvají s německým „otevřeným marxistou“ Wernerem Bonefeldem. Značka pro pokračování textu

Na samé mezi: Sebeorganizace v Řecku

27.3.2013

Sebeorganizace, která v krizí zmítaném Řecku ožívá, vychází z ustáleného repertoáru stávajících alternativ. Anna O’Lory, která patří ke skupině a časopisu Blaumachen, popisuje ústřední rysy těchto iniciativ a odhaluje jim vlastní limity. Značka pro pokračování textu

Zdivočelá podtřída vtrhává do ulic aneb nepokoje v Anglii a další martyria

23.2.2013

Jeden z přispěvatelů (z řeckého kolektivu Blaumachen) mezinárodního časopisu pro komunizaci (Sic) se vrací k nepokojům, které v srpnu 2011 otřásly Velkou Británii, aby zkoumal a teoretizoval jejich příčiny, průběh i výsledky a zasadil je do mezinárodního kontextu kapitalistické restrukturalizace, krize a třídního boje. Značka pro pokračování textu

O čtení a nečtení teoretických prací

14.10.2012

Chris Wright, „libertinský marxista“ z USA, stručně shrnuje své zkušenosti s organizováním kolektivního studia teoretických textů. Naleznete zde pár užitečných rad, čemu se vyhnout a co naopak dělat. Značka pro pokračování textu

Nástup (ne)subjektu

29.3.2012

Řecká skupina Blaumachen se ohlíží za protesty a nepokoji spojenými s parlamentním hlasováním o Memorandu číslo dvě, které se odehrály v neděli 12. února 2012 v Aténách i dalších městech. Všímá si zejména sbližování a průniku dvou typů praxí třídního boje: protestů a nepokojů. Tuto skutečnost připisují vzestupu (ne)subjektu (ne)vyloučených, který se zakládá na prolnutí prekérní práce a nezaměstnanosti, jež společensky nabývá na významu. (převzato z www.pratelekomunizace.wordpress.com) Značka pro pokračování textu

Čím byl SSSR? Příspěvek k teorii deformace hodnoty za státního kapitalismu – Díl IV.

12.2.2012

Čtvrtým dílem končí odvážný pokus britských Aufheben o kritickou revizi marxistické teorie povahy minulého režimu. A právě v této závěrečné části se dostávají k vlastnímu pokusu o teorii deformace hodnoty. Značka pro pokračování textu