Skip to content

Od Švédska po Turecko: Nerovnoměrná dynamika éry nepokojů

10.10.2016

Autor spojený s řeckým kolektivem Blaumachen se pokouší analyzovat globální situaci v třídním boji v létě 2013, kdy se ve světě časově protnulo několik sociálních explozí: nepokoje imigrantů ve Švédsku, nepokoje v Brazílii a nepokoje, které provázely okupaci istanbulského parku Gezi v Turecku. Tento text vyšel ve druhém čísle mezinárodního časopisu Sic. Značka pro pokračování textu

Reklamy

Spontaneita, zprostředkování, ruptura

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se zamýšlí nad tím, čím se dnešní cyklus bojů liší od cyklů 20. století, a pokouší se nově formulovat tři z klíčových pojmů revoluční teorie – spontaneita, zprostředkování (mediace) a ruptura – tak, aby dokázaly postihnout, jaký je dnes vztah mezi aktuálními boji a perspektivou sociální revoluce a jaký je vztah mezi spontánním konáním proletariátu a organizací. Značka pro pokračování textu

Vyčkávání za letu: Pokračující krize a třídní boje let 2011-2013

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se pokouší identifikovat společné charakteristiky hnutí jako Occupy, Arabské jaro, Indignados nebo britské protesty proti škrtům. Jejich zkoumání jde ruku v ruce s analýzou kontextu těchto bojů, kterým je současný „mrtvý bod“ globální krize. Značka pro pokračování textu

O periodizaci kapitalistického třídního vztahu

10.10.2016

Následující stať členky Endnotes vyšla v mezinárodním časopisu pro komunizaci Sic jako příspěvek do diskuse o nalezení případnějších kategorií, s jejichž pomocí bychom mohli lépe, přesněji a srozumitelněji uchopit dějinné metamorfózy kapitalistického třídního vztahu. Navrhuje se v něm místo přivtělování pracovat se způsobem, kterým jsou usouvztažněny reprodukční koloběhy pracovní síly a kapitálu. Značka pro pokračování textu

Dějiny přivtělování

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se snaží o adekvátní uchopení historicity „rozporu v pohybu“, tedy kapitalistického třídního vztahu. Mnohá fakta naznačují, že z hlediska prorevoluční teorie je rozumné a přímo nutné kapitalistický vztah vykořisťování a třídního boje periodizovat. Endnotes se pokoušejí kriticky vyrovnat s periodizací z dílny francouzských Théorie Communiste, která podle nich přináší velmi důležité a přínosné vhledy. Je však koncept „přivtělování práce ke kapitálu“ vhodným nástrojem pro periodizaci a vede k co nejvěrnějšímu zachycení dějin třídního vztahu? Značka pro pokračování textu

Rozpor v pohybu: Systematická dialektika kapitálu jako dialektika třídního boje

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes se zabývá kritickou metodu, kterou Marx používá v Kapitálu. Konkrétněji už sám název textu naznačuje, že jeho předmětem je pátrání po způsobu, kterým jsou usouvztažněny zákonitosti akumulace kapitálu s třídním bojem proletariátu. Můžeme si vystačit s klasickou představou kauzálního vztahu mezi objektivním terénem kapitálu a subjektivní aktivitou třídy, která dodnes dominuje prorevolučnímu myšlení? Rozumnou odpovědí tu může být systematická dialektika. A nejde tu o žádné akademické rozumování, které je samo svým cílem. V sázce je naše schopnost adekvátně uchopit dění kolem nás: ekonomický růst či dnes spíše krizi, aktuální třídní boje a perspektivu revoluce. Značka pro pokračování textu

Komunizace a teorie hodnotové formy

10.10.2016

Angloamerický kolektiv Endnotes o vzniku komunizační teorie a teorie hodnotové formy a jejich průsečících. Značka pro pokračování textu