Přejít k obsahu webu

Publikace

Brožury a knihy vydané Knihovničkou Starého Krtka ke stažení v PDF.

Aufheben: Čím byl SSSR? – Příspěvek k teorii deformace hodnoty za státního kapitalismu

Tato kniha je velmi zajímavým a důležitým příspěvkem britských „neortodoxních“ marxistů kolem časopisu Aufheben ke kritice politické ekonomie „reálného socialismu“. Na jejích stránkách můžeme sledovat historický vývoj různých marxistických interpretací povahy sovětského zřízení a kriticky se k nim vztáhnout. Jedná se především o trockistické koncepce Lva Davidoviče Trockého, Tonyho Cliffa a Hillela Ticktina, které v prostředí české krajní levice doposud nebyly podrobeny systematické kritice. Aufheben se rovněž vracejí k teoriím ruských bolševiků: Lenina, Preobraženského, Bucharina, Ossinského, Bogdanova. Zabývají se jejich vzájemnou provázaností i konfliktem v poměru k budování státního kapitalismu a socialismu, který se manifestoval střetem mezi vedením strany a různými skupinami levých komunistů. Kritice autoři podrobují i teorie Německo-holandské a Italské levice, aby se nakonec pokusili o jejich překonání na základě důsledné aplikace Marxovy teorie hodnoty na sovětské podmínky.

Gilles Dauvé, Francois Martin: Jak komunistické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje

Francouzští komunisté Gilles Dauvé (tehdy píšící pod pseudonymem Jean Barrot) a Francois Martin patřili v 60. a 70. letech 20. století k již dlouho neexistující skupině Le Mouvement Communiste. Tato skupina patřila k průkopníkům komunizačního proudu. Právě tehdy napsali texty, které byly později zkompilovány do knihy Jak komunistické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje. Její český překlad vznikl již v roce 2001 a v červnu následujícího roku k němu Gilles Dauvé  zvlášť napsal předmluvu. Svého prvního vydání se však dočkal teprve letos, a to v revidované podobě. Český překlad vycházel z posledního anglického vydání knihy, který v roce 1997 uskutečnilo britské nakladatelství Antagonism Press. Hlavní texty, předmluva k onomu vydání a jedna příloha byly doplněny rovněž o předmluvy a přílohy starší, které byly z následujících vydání vyřazeny. Do českého vydání byly zařazeny právě proto, že se jedná o dokumenty, které společně s vlastním tělem knihy dokládají počátky a genezi komunizačního proudu, který ve zdejším prostředí zůstává poměrně neznámý.

Théorie Communiste: Komunistická teorie

Hlubší představení francouzských Théorie Communiste. Napsali je pro skupinu „mladých Lyoňanů“, kteří prováděli „teoretickou reflexi Německé a Italské levice“, a vyšlo v TC číslo 14. Brožura rovněž obsahuje krátkou prezentaci Théorie Communiste: Kdo jsme? a Rozhovor s Rolandem Simonem.

Théorie Communiste: Sebeorganizace je prvním aktem revoluce, aby se následně stala překážkou, kterou revoluce musí překonat

Théorie Communiste se zabývají otázkou sebeorganizace, jakožto charakteristiky konání proletariátu coby třídy. To v současných bojích vyvstává jako jejich limit, který revoluce vzešlá z naší epochy bude muset překonat, aby mohl proletariát zrušit kapitál i sám sebe. S tím souvisí i kritika koncepce “politické autonomie třídy” jako něčeho, co patří do minulosti, k minulému cyklu bojů.

Endnotes1: Přípravné materiály k uzavření bilance 20. století

První vydání anglickojazyčného časopisu Endnotes, které vyšlo v říjnu 2008. Prezentovalo výměnu názorů mezi dvěma soudobými francouzskými skupinami – Troploin a Théorie Communiste – ohledně vztahu mezi současným třídním vztahem a neúspěšnými revolucemi 20. století. Jeho součástí byly tři texty Gillese Dauvého a Karla Nesica (Troploin): Když povstání umírají, Lidské, příliš lidské?, Proletář a práce: Příběh jedné lásky?; a dva texty od Théorie Communiste: Normativní historie a komunistická esence proletariátu a Mnoho povyku pro nic. Samotný kolektiv Endnotes potom napsal předmluvu Vyneste své mrtvé a Doslov.

Théorie Communiste: Revoluce jako komunizace

Publikaci, kterou vydala Knihovnička Starého Krtka v roce 2011, můžeme shrnout slovy: “teorie komunizace pro začátečníky” aneb “vše, co jste kdy chtěli vědět o teorii komunizace, ale báli jste se zeptat.” Sestává ze dvou textů Leona de Mattise a Bernarda Lyona, kteří jsou více či méně spojeni s francouzskou skupinou a stejnojmennou revue Théorie Communiste (TC). Oba texty vyšly v prvním čísle (2011) “mezinárodního časopisu pro komunizaci” s názvem Sic, který je společným projektem lidí nejen z TC, ale také z řeckých Blaumachen, anglo-amerických Endnotes a švédských Riff-Raff. Tyto statě jsou úvodem do problematiky komunizace, jak ji pojímají výše zmiňované kolektivy a jak se k ní hlásíme i my, Přátelé komunizace. Brožuru Knihovničky Starého Krtka šíříme, abychom české čtenáře a čtenářky seznámili s obsahem této konkrétní komunizační perspektivy, která představuje úsilí o pochopení současné podoby třídního vztahu, a proto se v komunistickém hnutí stává předmětem debat. Doufáme, že tato brožura přispěje ke vzniku diskusí a přeskupování prorevolucionářů (neboť není revolucionářů bez revoluce) kolem konceptu revoluce jako komunizace.

%d blogerům se to líbí: